Speaker Profile

Prof. Dr. David Grayson

Professor of Corporate Responsibility / Kurumsal Sorumluluk Profesörü

Cranfield University School of Management

The Guardian’ın seçtiği dünyanın ilk 10 Sürdürülebilirlik Liderinden biri..

Sorumlu iş, sürdürülebilirlik ve sektörler arası işbirliğine adanmış bir ömür…
Prof. Dr. David Grayson kurumsal sürdürülebilirlik liderliğinin özelliklerini  ve şirketlerin gelecekteki başarıları için bu özellikleri nasıl uygulayabileceklerini, şirketlerin sürdürülebilir başarılarını ve itibarlarını arttırmanın yollarını SB Istanbul’da açıklıyor.
Ayrıca Prof. Dr. David Grayson’ın yeni çıkan 7.kitabı “ALL IN: The Future of Business Leadership”ı SB Istanbul’da konuşmasından sonra imzalıyor.

 

Prof. Dr. David Drayson, Cranfield Üniversitesi’nde Emeritus Kurumsal Sorumluluk Profesörüdür. 2007-2017 arasında Cranfield Üniversitesi Doughty Kurumsal Sorumluluk Merkezi Müdürü olarak görev yapmıştır. Cranfield Üniversitesi’ne Nisan 2007’de, sorumlu iş, çeşitlilik ve KOBİ gelişimi konularında uzman sosyal girişimci olarak katılmıştır. David, London South Bank Üniversitesi’nden Onursal Hukuk Doktorası bulunmaktadır. 2005 – 2010 yıllarında Harvard Kennedy School Kurumsal Sosyal Sorumluluk Girişimi üzerine dersler vermiştir. Son 30 yıldır çeşitli yardım kuruluşları ve kamu sektörü kurullarında görev yapmıştır. Halen 6.5 milyon İngiliz’in sevilen birine ilgi gösterme rolünü savunan ulusal yardım kuruluşları Carers UK’nin başkanlığını yürütmektedir.


The Guardian named him one of the World’s Top 10 Sustainability Leaders

A lifetime dedicated to responsible business, sustainability and intersectoral cooperation, Professor David Grayson explains the features of corporate sustainability leadership and how they can implement these features for companies’ future successes, and how to increase the company’s sustainable achievements and reputation in SB Istanbul. Also, Professor David Grayson will be signing his newest book “ALL IN: The Future of Business Leadership” after his speech in SB Istanbul.

 

David is Emeritus Professor of Corporate Responsibility at Cranfield University. From 2007-2017, he was director of the Doughty Centre for Corporate Responsibility and Professor of Corporate Responsibility. He joined Cranfield University in April 2007, after a thirty year career as a social entrepreneur and campaigner for responsible business, diversity, and small business development. Professor Grayson has an Honorary Doctorate of Law from London South Bank University and was a visiting Senior Fellow at the CSR Initiative of the Kennedy School of Government, Harvard (2005-10). He has served on various charity and public sector boards over the past 30 years. He is currently chairman of the national charity Carers UK championing the role of 6.5 million Britons caring for a loved one.